Termékek Menü

Clinométer

A Clino-méter a görög 'clino' elhajlás, és a 'métrosz' mérni szavakból képzett elnevezés; magyarul elhajlás-mérő.

A páciens pupillái között képzett sík elhajlását lehet kimérni és az artikulátorban felhasználni, amihez képest párhuzamos a felső metsző fogazat incizális éleinek síkja. Ha mégsem párhuzamos, akkor egyéni sík alapján lehet dolgozni. 

A clinométer a legprecízebb módon lehetővé teszi a térbeli tájékozódást az artikulátorban a fogpótlások kialakítása során. 

Ennek hiányában fogpróbázni kell a fogsorokat, és sokszor át kell állítani a fogakat. Be kell szájban csiszolni a porcelán metszőfogak hosszát, és lehet, hogy újra kell rétegezni a porcelánt. Gyakran lóg a szájban a fogsor vagy a fogpótlás egyik vagy másik oldala. 

A clinométer a térben látás eszköze.

A clinométer arcív használata nélkül nem működik. A clinométer nélkül csak a jó szerencse révén kerülheti el, hogy újra és újra át kelljen állítani fogpróbáit vagy korrigálni kelljen a porcelán metszők hosszát. A clinométer hiányában rengeteg időt veszíthet a labor, a rendelő, és a páciens. 

A rendelői-clinométerrel a fogorvos határozza meg a páciens pupillái között képzett sík dőlésszögét és olvassa le a mérési értéket.

A labor-clinométer az artikulátorra rögzített és a technika által használt eszköz, ami a páciens pupillái között képzett egyéni síkjának dőlésszögét hordozza, és amihez viszonyítva, a fogak dőlésszöge és hossza azonnal helyesen kialakítható. 

Rendezés: